Kontakt

styret i skrekkfest, fra v/ Bernhard Østebø, Trude Meling og Øystein Simonsen
All booking av film skjer i nært samarbeid med Ramaskrik Oppdal.

Teknisk gjennomføring av tilsette på Tysvær kino.

kontaktperson: Øystein Simonsen kinosjef Tysvær kino

_
_
_