Kontakt

Styret i skrekkfest 2022, Bernhard Østebø og Håvard Rasmussen

Teknisk gjennomføring av tilsette på Tysvær kino.

kontaktperson: Håvard Rasmussen 

epost: [email protected]